ISSN 1895-6602

ŚRODOWE INSPIRACJE DLA OPOLAN

  Pobierz ostatnie wydanie

  HENRYK WRÓBEL, WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI:

  Foto: Natalia Gusta

     W gminie Radłów znany jest temat powiększenia Opola

   – My sami musimy sobie ze wszystkim radzić, a nie jest to proste, bo gmina Radłów należy do tych biedniejszych w województwie opolskim – dodaje wójt gminy. Mimo braku pieniędzy samorząd od lat stawia na systematyczną poprawę warunków bytowych lokalnej społeczności. W 2012 roku oddano do użytku nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową. – To była bardzo potrzebna inwestycja, którą należało już wcześniej wybudować – mówi Włodzimierz Kierat. – Niemniej jednak zawsze były pilniejsze wydatki, wiele lat zwlekano z tą decyzją. Fakt, to przedsięwzięcie zadłużyło gminę, bo nie bylibyśmy w stanie sami go zrealizować, bazując jedynie na naszym budżecie. Na szczęście zadłużenie maleje – zaznacza wójt gminy Radłów. – Nam jest ciężej aniżeli innym gminom realizować pewne zadania. Dlatego tak ważne jest dla nas korzystanie ze środków zewnętrznych. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budujemy trzy odcinki dróg w sołectwie Sternalice, aby zapewnić naszym rolnikom dojazd do pól. Oczywiście jest bardzo wiele ulic, które należałoby zmodernizować, ale dla nas największy priorytet mają te drogi, przy których ktoś mieszka, a dodatkowo dojeżdża do pola – mówi Włodzimierz Kierat.
  We wrześniu zakończy się również modernizacja oddziału przedszkolnego w Radłowie. – Miejsce, w którym dzieci się bawią, przebywają wiele godzin, było zaniedbane. Dzięki prowadzonym pracom w październiku milusińscy będą mieli wręcz idealne warunki do zabawy – mówi wójt gminy. – W tym roku mieliśmy nadzieję na rozpoczęcie budowy drogi gminnej, dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety, mimo naszego prawidłowo przygotowanego wniosku nie otrzymamy subwencji. Pieniędzy wystarczyło bowiem na niewiele ponad 30 projektów, a nasz znalazł się na 47. miejscu. Jednak jest to dla nas bardzo ważne zadanie i będziemy się starać o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli potocznych schetynówek – mówi wójt gminy Radłów.

   

  Gmina Radłów to pierwszy samorząd na Opolszczyźnie, który zdecydował się wprowadzić dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości. Następnie znaki pojawiły się również na terenie innych samorządów. – To była trudna, ale bardzo ważna decyzja. Musimy bowiem zawsze pamiętać o naszych korzeniach. Historii nie da się zmienić, ale należy wyciągać z niej wnioski – mówił wówczas Włodzimierz Kierat, wójt gminy Radłów. Dwujęzyczne nazwy miejscowości pojawiły się między innymi w gminie Dobrzeń Wielki i w Winowie, należącym do Prószkowa. Wszystko wskazuje na to, że kiedy teren Opola zostanie powiększony o dodatkowe sołectwa, może nastąpić demontaż tablic. – To nie jest dobra decyzja – ocenia wójt Radłowa. – Jeśli tablice z polskimi i niemieckimi nazwami miejscowości zostały już ustawione, to powinno tak zostać. W tym konflikcie, który jest na linii Opole i pobliskie samorządy, dolewanie oliwy do ognia z pewnością do niczego dobrego nie doprowadzi – mówi.
  Temat poszerzenia granic administracyjnych znany jest doskonale w Radłowie. To niewielka miejscowość w powiecie oleskim. – Nam nie grozi, że ktoś nas będzie chciał przyłączyć – śmieje się wójt gminy. – U nas ze względu na położenie geograficzne nie ma ani ciężkiego przemysłu, ani terenów inwestycyjnych, które mogłyby kogoś zainteresować – tłumaczy Włodzimierz Kierat. – Chcieliśmy, aby na naszym terenie powstały farmy wiatrowe, dzięki którym wpłynęłyby do gminy dodatkowe pieniądze. Jednak ustawa o energii odnawialnej uniemożliwia nam to przedsięwzięcie, dlatego odstępujemy do niego – wyjaśnia.

   

     Kolejna manifestacja w Opolu

   

      Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki nie składają broni: – Będziemy walczyć do skutku! – zgodnie przyznają.

  Zobacz więcej zdjęć
  Zobacz więcej zdjęć

    GMINA DĄBROWA:

    DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W NAROKU

  Zobacz więcej zdjęć
  Zobacz więcej zdjęć

  © 2016 ACADEMIA ALTER MODUS RAFAŁ TAŃCZAK